PRACOWNIK PRODUKCJI

Obcenie poszukujemy pracowników na różne stanowiska produkcyjne do prostych prac manualnych.