Salmo Fatso 8cm

See product options

Product Overzicht

  • Verkrijgbaar in 6 kleuren: Spotted Brown Perch, Bright Perch, Bleeding Blue Shad, Golden Bait, Emerald Perch en Holo Smelt
  • Verkrijgbaar in zowel zinkende als drijvende modellen